Các khóa học

Tiếng Anh ngành dịch vụ

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Trình độ đầu vào: Học viên đã biết tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Mục tiêu chương trình

Học viên có thể:

+ Làm quen với các từ vựng và cấu trúc câu tiếng Anh chuyên về lĩnh vực Dịch vụ

+ Có khả năng giao tiếp trong các hoàn cảnh chuyên về lĩnh vực Dịch vụ

Giáo trình: English for the Service Industry, Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh (Hanna Hu & Kevin King)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm ngoại ngữ IGEN Đà Nẵng

Địa chỉ: Địa chỉ: 49 Trần Văn Cẩn, Hòa Xuân, Đà Nẵng

Hotline: 0917.982.345

Email: trungtamngoainguigen@gmail.com

Google Map

0917.982.345

icon zalo
messenger facebook