Các khóa học

Tiếng Anh cơ bản và giao tiếp

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Trình độ đầu vào

Học viên chưa biết tiếng Anh hoặc đã biết tiếng Anh cơ bản

Mục tiêu chương trình

Học viên có thể:

+ Biết và vận dụng các chiến lược và mục tiêu trò chuyện bằng tiếng Anh;

+ Thực hành nói chuyện lưu loát trong lớp học thông qua các chủ đề bài học;

+ Học viên có thể vận dụng kiến thức đã học vào các tình huống giao tiếp hàng ngày ngoài lớp học.

Giáo trình: Let’s talk 1,2,3 của nhà xuất bản Cambrige University Press.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm ngoại ngữ IGEN Đà Nẵng

Địa chỉ: Địa chỉ: 49 Trần Văn Cẩn, Hòa Xuân, Đà Nẵng

Hotline: 0917.982.345

Email: trungtamngoainguigen@gmail.com

Google Map

0917.982.345

icon zalo
messenger facebook